You are here: 

>> Tender advies 

  |  

Webmail

  |  

Contact

  |  

Interessante websites

  |  

Jurisprudentie

  |

Tender advies

Het inschrijven op een aan openbare aanbesteding is een ingewikkelde en tijdrovende aangelegenheid.

Wij bieden u hulp en advies aan zodat u een grotere kans heeft om een openbare aanbesteding te winnen.
Middels een vrijblijvend gesprek kunnen we u verder informeren over de mogelijkheden.

De tender dienstverlening kan bestaan uit:
1) Het volledig overnemen van het projectmanagement
2) het adviseren op deelaspecten van een aanbestedingsproces, zoals het helpen met goede vragen stellen of het meelezen van een aanbiedingsdocument.
3) Het geven van juridisch advies over een aanbestedingsprocedure.

De prijs van de werkzaamheden ligt tussen de 70 en 90 Euro per uur. Het bedrag hangt af van de reistijd en overige te maken kosten.

Succesvol inschrijven
Inschrijven op een aanbesteding kunnen veel bedrijven.
Succesvol inschrijven op een aanbesteding is een stuk lastiger. Het vergt veel tijd en kennis om een aanbesteding te winnen. Een inschrijver dient zijn eigen organisatie volledig op orde te hebben en dient verstand te hebben van het op de juiste manier opschrijven van relevante informatie.

Begeleiden
-
Wij kunnen u begeleiden met o.a. de volgende onderwerpen.
-Bepalen strategie voor inschrijven
-Opzetten van de projectorganisatie
-Doornemen van bestek op juridische aspecten.
-De juiste vragen stellen aan de opdrachtgever
-Meelezen van aanbiedingsteksten
-Begeleiden van motiveringsmeetings.
-Schrijven van juridische verweer brieven

We werken via de Prince II systematiek.

Een aanbestedingsproject heeft tot doel om de volgende producten op te leveren:
1. Project Initiatie document
2. Plan van aanpak met een marktonderzoekrapport en strategieworkshopdocument
4. Formulier met vragen over de aanbesteding
5. Ondertekende aanbieding
6. Reactiebrief op afwijzingsbrief of implementatie document bij gunning
8. Getekend contract
9. Project evaluatie document
10. Overdrachtsdocument

Een getekend contract is het hoofdproduct wat moet worden opgeleverd.
Het totale project is verdeeld in de volgende 4 fasen.
Fase 1 Initiatiefase
Fase 2 Inschrijffase
Fase 3 Contracteringsfase
Fase 4 Afsluitingsfase

Na fase 4 begint de activiteiten implementatiefase en uitvoerignsfase. Deze fasen valt buiten de scope van het project.
Na iedere fase overlegt de projectleider met de opdrachtgever over de resultaat van de voorliggende fase.

Fase 1 Initiatiefase
1. Project Initiatie document
2. Plan van aanpak
3. Marktonderzoekrapport en strategieworkshopdocument

Fase 2 Inschrijffase
4. Vragenformulier
5. selectiedocumenten en guningsdocumenten.

Fase 3 Contracteringsfase
7. reactie op afwijzings- of gunningsbrief.
8. Getekend contract

Fase 5 Afsluitingsfase
9. Project evaluatie document
10. Overdrachtsdocument
Bevoegdheden voor op te leveren producten

1. Project Initiatie documentDit document wordt door de projectleider gemaakt met inhoudelijke input van de werkgroep.De opdrachtgever en opdrachtgever dienen dit document te ondertekenen.
2. Plan van aanpakDit document wordt door de projectleider gemaakt met inhoudelijke input van de werkgroep. De werkgroep geeft akkoord op deze documenten.
3. Marktonderzoekrapport en strategieworkshopdocumentDit document wordt door de projectleider gemaakt met inhoudelijke input van de werkgroep.De werkgroep geeft akkoord op deze documenten.
4. VragenformulierDe projectleider verzorgt de indiening van het vragenformulier. De werkgroepleden maken vragen voor vragenformulier.
5. AanbiedingDe projectleider maakt de aanbieding tezamen met werkgroepleden.De opdrachtgever dient dit document goed te keuren.
7. Reactie op Afwijzings of gunningsbriefDe projectleider reageert op de uitslagbrief.
8. Getekend contractDe projectleider zorgt voor ondertekening van het contract met de opdrachtgever.
9. Project evaluatie documentDe opdrachtgever maakt dit document.
Tips voor inschrijven
Volg precies wat er wordt gevraagd. Wees niet creatief.
Als je het met iets oneens bent, maak dan bezwaar.
Maak het je zelf niet te moeilijk.

Relevante specifieke informatie voor inschrijvers.
Informatie over aanbesteden van MKB staat hier: MKB Nederland
Meer informatie over aanbestedingen en architecten staat hier: Ontwerpwedstrijden
Informatie over aanbesteden van MkB bedrijven op ICT aanbestedingen