You are here: 

>> Resultaat gericht aanbesteden 

  |  

Webmail

  |  

Contact

  |  

Interessante websites

  |  

Jurisprudentie

  |

Resultaat gericht aanbesteden

De specialiteit van Corviant is resultaat gericht aanbesteden.
Dit houdt in dat we een vaste prijs wordt gerekend voor het uitvoeren van een aanbesteding.

Voordelen
De kwaliteit van de geleverde diensten wordt beter voor de opdrachtgever.
De opdrachtgever weet precies hoeveel geld hij kwijt is voor een aanbesteding.

We werken middels een versimpelde versie van de Prince II systematiek.
Een aanbestedingsproject heeft tot doel om de volgende producten op te leveren:
1. Project Initiatie document
2. Plan van aanpak
3. Marktonderzoekrapport en strategieworkshopdocument
4. Bestek en Nota van inlichtingen
5. Publicatie op nationale en Europese site
6. Nota van gunning en beoordelingsdocumentatie
7. Afwijzings- en gunningsbrieven
8. Getekend contract
9. Project evaluatie document
10. Overdrachtsdocument

Een getekend contract is het hoofdproduct wat moet worden opgeleverd.

Faseverdeling
Een aanbestedingsproject is verdeeld in de volgende 5 fasen.
Fase 1 Initiatiefase
Fase 2 Besteks- en publicatiefase
Fase 3 Beoordelingsfase
Fase 4 Contracteringsfase
Fase 5 Afsluitingsfase

Na fase 5 begint de activiteiten implementatiefase en contractbeheersfase. Deze fasen valt buiten de scope van het project.
Na iedere fase overlegt de projectleider met de opdrachtgever over de resultaat van de voorliggende fase.

Fase 1 Initiatiefase
1. Project Initiatie document
2. Plan van aanpak
3. Marktonderzoekrapport en strategieworkshopdocument

Fase 2 Besteks- en publicatiefase
4. Bestek en Nota van inlichtingen
5. Publicatie op nationale en Europese site

Fase 3 Beoordelingsfase
6. Nota van gunning en beoordelingsdocumentatie

Fase 4 Contracteringsfase
7. Afwijzings- en gunningsbrieven
8. Getekend contract

Fase 5 Afsluitingsfase
9. Project evaluatie document
10. Overdrachtsdocument

Kennisbank:
Artikel over gunnen op waarde in bouwsector