You are here: 

>> Resultaat gericht aanbesteden 

  |  

Webmail

  |  

Contact

  |  

Interessante websites

  |  

Jurisprudentie

  |

Artikel gunnen op waardeArtikel Cobouw - Gunnen op waarde

Gemeente Woudenberg gunde op waarde

EEMNES - De gemeente Woudenberg gunde de herinrichting van de Dorpsstraat via de economisch meest voordelige inschrijving
Door krappe planning en gebrekkige communicatie verliep het project stroef. Toch blikt zowel Roelofs Wegenbouw als de gemeente tevreden terug, blijkt tijdens een congres.
Rustig beginnen met experimenteren, is het devies dat Bouwend Nederland, Regieraad, Pianoo en CROW meegeven aan de deelnemers van het congres 'Meer waarde met emvi in de gww'. De adviesraden wijzen op de mogelijkheid varianten toe te staan of een bestek te gunnen via kwaliteitscriteria. Maar, waarschuwen zij, vind vooral niet het wiel opnieuw uit en maak gebruik van de standaarden en leidraden. "Anders loop je toch extra kans op juridische procedures." Die procedures worden voor meer dan 75 procent door de opdrachtgever gewonnen. Woudenberg durfde de stap aan met de herinrichting van de N226 en de Dorpsstraat. De straat moest autoluw worden en de bochten verlegd. Een relatief simpele klus die Roelofs Bouw voor ruim 150.000 euro uitvoerde. Vooral tijdgebrek was de drijfveer om het werk in één keer op de markt te zetten.
Combinatiecontract
Inkoopbureau Midden Nederland adviseerde de gemeente ruimte over te laten voor de fasering en hinderaanpak. De plaatsen voor drempels, bochten en autoluwe delen lagen vast in tekeningen. Het contract werd een combinatie van ARW en UAV-GC. Achteraf is de opdrachtgever niet helemaal tevreden over de formulering van de opdracht. "Eisen en wensen stonden door elkaar en het was voor de inschrijvers niet altijd even duidelijk wat een keiharde voorwaarde was en waar ruimte was voor alternatieven", licht de onderhandelaar van het inkoopbureau toe. De gemeente ging mee in de nieuwe strategie en kreeg vijf totaal verschillende aanbiedingen. Zo wilde één aannemer de weg voor drie weken tijdens kantooruren afsluiten, een ander alleen voor vier nachten. Het werk ging naar Roelofs Wegenbouw die de weg een week afsloot. Roelofs kreeg te maken met de keiharde deadline van 15 november, die vaststond vanwege afspraken met de provincie over een andere wegafsluiting. Een woordvoerder van de gemeente is tevreden over het geleverde werk en het bijbehorende budget en vindt de aanpak zeker voor herhaling vatbaar. Roelofs laat doorschemeren weinig aan het werk te hebben overgehouden, maar leert wel graag van innovatieve contracten. Volgens de bouwer verdient de opdrachtgever een compliment over de afhandeling van de aanbesteding. Zij belde alle inschrijvers daags ervoor, motiveerde de afwijzing en wees op de mogelijkheid in een later stadium af te spreken voor een toelichting op de EMVI-score. Marcel Aben van Roelofs weet uit de praktijk dat veel gemeenten slechts een briefje zonder motivatie sturen. "Terwijl je juist bij een afwijzing wilt weten hoe je een volgende keer beter scoort. Het is voor iedereen nog een beetje aftasten."
Marktconsultatie
Het praktijkvoorbeeld toont aan dat aannemers en opdrachtgevers soms langs elkaar heen praten. Tijdens de marktconsultatie durfde geen van de vijf potentiële inschrijvers te klagen over de krappe fasering. "Dat doe je niet. Je bent altijd geïnteresseerd in een klus", reageert Aben. De andere bouwers, allen aanwezig op het congres, vallen hem bij. De opdrachtgever reageert dat zij juist graag een eerlijk antwoord had gekregen en bereid was geweest het project te heroverwegen als de bouwers breed bezwaar hadden gemaakt. "Als je geen eerlijk antwoord krijgt, wat is dan de meerwaarde van een marktconsultatie." Roelofs wist overigens in de voorfase een deel van de verloren tijd terug te winnen en begon snel met de uitvoering. Tijdens de uitvoering liep het mis op het gebied van de communicatie met omwonenden. De gemeente had verzuimd daarover heldere voorwaarden af te spreken. In de praktijk bleek niemand het speciale informatiepunt te bezoeken en werd de site nauwelijks geraadpleegd, terwijl de uitvoerder werd platgebeld door mensen langs de omrijdroute. Uiteindelijk zijn extra brieven verspreid en heeft de aannemer een deel daarvan vergoed gekregen.

Bron: Cobouw
11 februari 2011