You are here: 

>> Home page 

  |  

Webmail

  |  

Contact

  |  

Interessante websites

  |  

Jurisprudentie

  |

Jurisprudentie

Seminar Aanbestedingsrecht

Op dinsdagochtend 24 juli 2018 organiseert AevesBenefit het halfjaarlijkse seminar Actualiteiten van het aanbestedingsrecht ? deel 1. Bent u op de hoogte van de laatste stand van zaken op het gebied van het aanbestedingsrecht? Weet u hoe de rechter aankijkt tegen het uitsluiten van een inschrijving wegens het bijvoegen van een verkeerd prijzenblad of het ontbreken van een handtekening? Weet u hoe de rechter aankijkt tegen de reikwijdte van de verificatieplicht?

Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 25

In de afgelopen week zijn er 3 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Manipulatieve inschrijving (week 25)

Stichting Boor heeft Lyreco Nederland bij brief van 22 februari 2018 medegedeeld dat de opdracht voor Kantoorartikelen niet aan Lyreco Nederland zal worden gegund omdat zij niet de beste prijs/kwaliteitsverhouding had en dat het voornemen bestond om de opdracht aan Quantore te gunnen. Lyreco Nederland stelt zich op het standpunt dat de inschrijving van Quantore manipulatief was door een gemiddeld kortingspercentage van 99% aan te bieden voor het Restassortiment.

Schaarse vergunningen (week 25)

Sloepdelen betoogt dat zij op grond van een tussen haar en de gemeente Utrecht gesloten exploitatieovereenkomst het exclusieve recht heeft om fluisterboten te verhuren op de wateren binnen de gemeente Utrecht. Onderdeel daarvan is volgens Sloepdelen dat het college handhavend zal optreden tegen andere partijen die fluisterboten verhuren. In de Nota van Inlichtingen bij de aanbesteding, die onderdeel uitmaakt van de overeenkomst, staat een ondubbelzinnige toezegging daartoe. De bij besluit van 25 juni 2015 gewijzigde Havenverordening doet niet af aan de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Het college had gelet op de overeenkomst geen vergunningen aan de derde-partijen kunnen verlenen, ook al is dit in overeenstemming met de gewijzigde Havenverordening. De gemeente had op het moment dat zij zich niet langer aan de overeenkomst wenste te houden voor een andere oplossing kunnen kiezen door de overeenkomst aan te passen of vergunningen te verlenen aan Sloepdelen. Dat heeft de gemeente nagelaten, aldus Sloepdelen. (Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 13 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1923)

Beoordelingsvrijheid beoordelingscommissie (week 25)

Kendes stelt dat dat Provincie Fryslân haar inschrijving inhoudelijk onjuist heeft beoordeeld. Kendes had zowel op het onderdeel continuïteit en beschikbaarheid als op het onderdeel conformiteit meer punten moeten scoren. Hetzelfde geldt voor het onderdeel van de casus.  Vraag is of de beoordelingscommissie in redelijkheid tot haar beoordeling heeft kunnen komen. (Rechtbank Noord-Nederland 13 juni 2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:2257).

Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 24

In de afgelopen week zijn er 7 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Uitsluiting. Knock-out criteria (week 24)

De verliezende inschrijver (Dynastart) stelt dat de winnaar (Holmatro) van de aanbesteding moet worden uitgesloten, aangezien de Holmatro niet heeft aangetoond dat het door haar aangeboden gereedschap voldoet aan de gestelde knock-out-eis (nummer 21). De voorzieningenrechter stelt dat Dynastart onvoldoende concrete feiten en omstandigheden heeft aangevoerd die twijfel doen zaaien over het antwoord op de vraag of het door Holmatro aangeboden gereedschap daadwerkelijk voldoet aan eis nummer 21. (Voorzieningenrechter Rechtbank Overijssel 9 mei 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:1982)

Dwaling (week 24)

DVG schrijft als laagste in op opdracht WMO-vervoer en er wordt een nieuwe overeenkomst gesloten. Vervolgens klaagt hij over onduidelijkheden in het bestek en stelt hij vordering in tot wijziging van de vervoersprijs op grond van dwaling. (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 januari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:5361)