You are here: 

>> Home page 

  |  

Webmail

  |  

Contact

  |  

Interessante websites

  |  

Jurisprudentie

  |

Jurisprudentie

Voldoet raamovereenkomst met buitenlandse onderaannemer aan geschiktheidseisen (week 32)

Voor het voldoen aan de geschiktheidseisen bij de uitvoering van de raamovereenkomst heeft SecureLink Nederland in haar inschrijving verwezen naar een onderaannemer die daar wel aan voldoet. Motiv betwist dat. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 1-8-2018, C/09/554056 / KG ZA 18-551, ECLI:NL:RBDHA:2018:9287)

Niet verwijzen naar aanbestedingsstukken die al in bezit aanbesteder zijn (week 32)

Action Kids heeft volgens H10-gemeenten een ongeldige inschrijving gedaan. ActionKids heeft niet alle stukken overgelegd omdat zij in de veronderstelling was dat H10 daarover nog beschikte na de voorgaande aanbesteding. (Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 15-2-2018, C/09/544982 / KG ZA 17/1610, ECLI:NL:RBDHA:2018:9113)

Indieningsgebrek niet herstelbaar omdat het pas na gunning selecteren van onderaannemers niet is toegestaan (week 32)

Reimert heeft de UEA onjuist ingevuld en is daarom uitgesloten van de procedure. De vraag is of er sprake is van een indieningsgebrek, en of Reimert mogelijkheid tot herstel geboden moest worden. (Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 26-4-2018, C/13/646092 / KG ZA 18-340, ECLI:NL:RBAMS:2018:5548)

Afwachten klacht CvAE en het te laat instellen van rechtsmiddelen (week 32)

Rijksmuseum heeft een opdracht voor busvervoer van leerlingen gegund aan twee andere partijen. Eiser heeft niet deelgenomen aan de procedure maar wel bezwaar gemaakt. Na het bezwaar heeft hij niet direct rechtsmiddelen ingesteld. (Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 1 augustus 2018, C/13/650044 / KG ZA 18-661, ECLI:NL:RBAMS:2018:5596)

Te laat klagen over niet-gunbare opdracht vanwege langlopende contractsverplichtingen (week 32)

De Politie heeft onderhoudsopdracht gegund aan ECC. Autron is van mening dat onderhoud aan de beeldwand onderdeel is van een langlopende contractuele verhouding tussen haar en de Politie, en dat deze dus niet twee keer gegund kan worden. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 4 april 2018, C/09/547496 / KG ZA 18/122 , ECLI:NL:RBDHA:2018:9119)

Geeft inschrijving onder de ondergrens een abnormaal lage inschrijving die onderzocht moet worden door aanbesteder? (week 32)

GVB heeft een opdracht tot levering van metrovoertuigen gegund aan CAF. Alstom stelt dat inschrijving van CAF onder de ondergrens door GVB onderzocht had moeten worden op het fiet dat het wellicht een abnormaal lage inschrijving is. Norm strekt ter bescherming van aanbesteder en niet de afgewezen inschrijver. (Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 1 augustus 2018, C/13/647810 / KG ZA 18-455, ECLI:NL:RBAMS:2018:4494)

Aanbesteder toetst niet aan de door haarzelf gestelde eisen (week 32)

Opdracht tot levering en onderhouding warmtebeeldcamera?s gegund aan Van Hal. Volgens Thermal Focus voldoet Van Hal niet aan de gestelde eisen nu deze niet de exacte temparatuur kan meten. Schending transparantie- en gelijkheidsbeginsel. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 2 augustus 2018, C/09/547473 / KG ZA 18/121, ECLI:NL:RBDHA:2018:9117)

Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 31

In de afgelopen week zijn er 4 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.