You are here: 

>> Home page 

  |  

Webmail

  |  

Contact

  |  

Interessante websites

  |  

Jurisprudentie

  |

Jurisprudentie

Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 20

In de afgelopen week zijn er 4 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd waarvan 3 op rechtspraak.nl en 1 op eur-lex.europa.eu. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

(Volledig) succesvolle acceptatietest (week 20)

De vorderingen van Canon berusten op de stelling dat de acceptatietest niet naar behoren is uitgevoerd, omdat Konica Minolta niet voor het uitvoeren van de test voldeed aan de eis dat de koppeling moest zijn gerealiseerd met het betaalsysteem van Ximedes en dat het daarom, vooruitlopend op de vernietiging van de raamovereenkomst, verboden moet worden uitvoering te geven aan de tussen Konica Minolta en de Stichtingen gesloten overeenkomst, Konica Minolta alsnog van de aanbesteding dient te worden uitgesloten en aan Canon, als de als tweede geŽindigde partij, door het wegvallen van Konica Minolta, voorlopig dient te worden gegund. (Voorzieningenrechter Rechtbank Oost-Brabant 7 mei 2019, nr. C/01/343316 / KG ZA 19-92, ECLI:NL:RBOBR:2019:2709)

Voldaan aan geschiktheidseis (week 20)

In onderstaand hoger beroep buigt het hof zich over de vraag of inschrijver heeft voldaan aan de gestelde geschiktheidseis zoals vermeld in de offerteaanvraag. Het hof is van oordeel dat inschrijver hieraan voldeed. (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 8 januari 2019, nr. 200.234.029, ECLI:NL:GHARL:2019:151)

Onderhandse gunning, geen concessieovereenkomst (week 20)

Dit verzoek om een prejudiciŽle beslissing betreft de uitlegging van art. 5 van verordening (EG) nr. 1370/2007. Is dit artikel van toepassing op de onderhandse gunning van contracten betreffende openbaar vervoer per bus die niet de vorm aannemen van concessieovereenkomsten in de zin van richtlijn 2014/23? (HvJEU 8 mei 2019, nr. C?253/18, ECLI:EU:C:2019:386)

Beoordelingssystematiek van ?proeverij? (week 20)

In dit geschil komen onder andere de gebruikte beoordelingssystematiek en de geschiktheid van de beoordelaars aan de orde. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 7 mei 2019, nr. C/09/569741 / KG ZA 19-234, ECLI:NL:RBDHA:2019:4560 )

Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 19

In de afgelopen week zijn er 3 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd waarvan 2 op rechtspraak.nl en 1 op eur-lex.europa.eu. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Nationale procedureregels m.b.t. uitsluiting van de offerte (week 19)

In deze prejudiciŽle beslissing staat de vraag centraal of de rechtsbeginselen in de weg staan aan een nationale regeling, volgens welke het feit dat in een financiŽle offerte de arbeidskosten niet uitdrukkelijk zijn vermeld in een procedure voor het plaatsen van een overheidsopdracht, tot uitsluiting van die offerte leidt. Hof van Justitie EU 2 mei 2019, nr. C-309/18, ECLI:EU:C:2019:350.†

Openbaarmaking auteursrechten (week 19)

In onderstaand hoger beroep buigt het hof zich over de vraag of het de Staat is toegestaan, om in een aanbestedingsprocedure van haar inschrijvers te verlangen dat zij openbaarmaking van hun auteursrechten op de resultaten van het product, toestaan. Hierbij wordt onder meer een belangenafweging gemaakt door het hof, waarbij met name het evenredigheidsbeginsel centraal staat. Het hof is van oordeel dat de Staat niet onrechtmatig handelt. (Gerechtshof Den Haag 25 april 2019, nr. 200.257.560/01, ECLI:NL:GHDHA:2019:906)