You are here: 

>> Home page 

  |  

Webmail

  |  

Contact

  |  

Interessante websites

  |  

Jurisprudentie

  |

Jurisprudentie

Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 3

In de afgelopen week zijn er 2 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Aanbestedingsplicht voor concessieovereenkomst? (week 3)

JCDecaux Nederland voert aan dat de raamovereenkomst die door NS Stations is gesloten met een ander bedrijf niet vˇˇr de peildatum van 1 juli 2016, welke peildatum volgens haar 18 april 2016 moet zijn, is gesloten, maar pas daarna toen concessieovereenkomsten moesten worden aanbesteed. Is dit het geval? (Rechtbank Midden-Nederland 7 november 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:6488)

Stadium van uitsluiting (week 3)

Kern van dit geschil betreft de vraag of de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle Presentation Partner op goede gronden heeft uitgesloten van verdere deelname aan de onderhavige aanbesteding. (Voorzieningenrechter Rechtbank Overijssel 9 januari 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:25)

Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 2

In de afgelopen week zijn er 2 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Handelen conform contractuele bepalingen (week 2)

Rijkswaterstaat heeft een aanbesteding gehouden voor wegenzout en een overeenkomst gesloten met de winnende inschrijver ([BV I]). Het zout is niet tijdig en niet besteksconform geleverd. Een van de verliezende inschrijvers vordert om die reden onder meer Rijkswaterstaat te gebieden niet langer uitvoering te geven aan de overeenkomst met de winnaar. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 4 januari 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:54)

Geen herstel mogelijk (week 2)

Het gaat in deze zaak om een fout die eiseres bij haar inschrijving op perceel 1 heeft gemaakt. Eiseres heeft bij haar inschrijving twee referenties van dezelfde opdrachtgever ingediend, terwijl de Inschrijvingsleidraad voorschrijft dat minimaal twee referenties van verschillende opdrachtgevers moeten worden ingediend. (Voorzieningenrechter Rechtbank Midden-Nederland 7 december 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:6018)

Post-hbo Aanbesteden voor speciale-sectorbedrijven

De post-hbo registeropleiding Aanbesteden voor speciale-sectorbedrijvenáis bestemd voor inkoopfunctionarissen, budgethouders en adviseurs.

Beoordelingsmethodieken bij aanbesteden

Op deze interactieve dag behandelen we de (on)mogelijkheden en toepassing van de verschillende beoordelingsmethodieken in uw dagelijkse praktijk.