You are here: 

>> Home page 

  |  

Webmail

  |  

Contact

  |  

Interessante websites

  |  

Jurisprudentie

  |

Jurisprudentie

Kennissessie - Aanbestedingsjurisprudentie vertaald naar de praktijk

In 3 blokken wordt tijdens deze middag actuele aanbestedingsjurisprudentie vertaald naar leerpunten en praktische handvatten voor de dagelijkse praktijk van inkopers en inschrijvers. Na deze sessie bent u weer up-to-date van de laatste relevante jurisprudentie voor uw inkooppraktijk.

Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 12

In de afgelopen week zijn er 2 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Rechtsbescherming en ingrijpen in gesloten overeenkomst (week 12)

Brengt de enkele omstandigheid dat in de gunningsbeslissing niet de kenmerken en de voordelen van de winnende inschrijving vermeldt, en om die reden ondeugdelijk is gemotiveerd, op zichzelf mee dat het door Transvision ingestelde beroep tegen de gunningsbeslissing niet doeltreffend en effectief kon zijn? (Hof Den Bosch 12 maart 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:974)

Aanbestedingsstukken geven onvoldoende duidelijkheid (week 12)

Het gaat in deze zaak om de uitleg van het verbod in hoofdstuk 4 van de offerteaanvraag om met negatieve prijzen of nulprijzen in te schrijven en om de vraag wat de conseqenties van dit verbod zijn voor de inschrijfstaat die de inschrijvers bij hun inschrijving moesten invullen. (Voorzieningenrechter Rechtbank Midden-Nederland 22 februari 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:939)

Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 11

In de afgelopen week zijn er 5 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Uitsluiting van andere inschrijvers (week 11)

De vraag is aan de orde of UWV a) de inschrijving van eiseres hoger had moeten beoordelen b) inschrijvers had moeten uitsluiten en haar als winnende inschrijver alsnog de opdracht moet gunnen, dan wel c) het beoordelingsteam moet vervangen en tot herbeoordeling moet overgaan of tot heraanbesteding. (Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 1 februari 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:1084)

Herbeoordeling en motivering (week 11)

De vraag is aan de orde of DNB de inschrijving van eiseres, uitgaande van de herbeoordeling die heeft plaatsgevonden, hoger had moeten waarderen en haar als winnende inschrijver alsnog de opdracht moet gunnen, danwel tot een herbeoordeling of heraanbesteding moet overgaan. (Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 8 januari 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:1082)

Uitleg uitsluitingsgronden en (on)mogelijkheid tot herstel (week 11)

In deze zaak gaat het om de vraag of de waterschappen de inschrijving van Eco Reest wegens het niet-tijdig indienen van de door de waterschappen gevraagde bewijsstukken terzijde hebben mogen stellen. (Voorzieningenrechter Rechtbank Noord-Nederland 6 maart 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:836)