You are here: 

>> Home page 

  |  

Webmail

  |  

Contact

  |  

Interessante websites

  |  

Jurisprudentie

  |

Jurisprudentie

Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 46

In de afgelopen week zijn er 4 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Rechtsverwerking acceptatie offerteaanvraag (week 46)

Mathot komt op tegen de gunningsbeslissing van Menzis omdat het inkoopbeleid onvoldoende duiding geeft aan kwaliteitselementen. Aangezien Menzis geen aanbestedende dienst is hebben partijen bij het doen van een inschrijving expliciet geaccepteerd dat Menzis van aanbestedingsregels afwijkt, zodat er sprake is van rechtsverwerking. Rechtbank Den Haag 3 oktober 2018, C/09/557805 / KG ZA 18/814, ECLI:NL:RBDHA:2018:13185

Ontbreken UEA herstelbaar gebrek? (week 46)

In het kader van een raamovereenkomst met ťťn opdrachtnemer voor het verrichten van kleine onderhoudswerkzaamheden aan verhardingen en straatmeubilair heeft de gemeente nadien de winnende inschrijver de gelegenheid gegeven het UEA van de onderaannemer in te dienen. Uit de inschrijving blijkt reeds wat naar kennelijke bedoeling het antwoord had moeten zijn dus een herstelbaar gebrek. Rechtbank Amsterdam 24 september 2018, C/13/652279 / KG ZA 18-838, ECLI:NL:RBAMS:2018:6753

Voorwaarden tussentijdse toetreding (week 46)

Z&P heeft na voorlopige gunning van een raamovereenkomst verzocht tot tussentijdse toetreding. Uit de stukken volgt dat voorwaarden voor tussentijdse toetreding gelijk zijn aan die voor oorspronkelijk opdrachtnemers. Klachten daarover moeten dus voor het verstrijken van de uiterste inschrijfdatum kenbaar gemaakt worden. Z&P heeft haar rechten verwerkt. (Rechtbank Amsterdam 17 oktober 2018, C/13/653341 / KG ZA 18-912, ECLI:NL:RBAMS:2018:7370)

Vragen stellen vůůr inschrijving (week 46)

Eiseres is van mening dat voor het uitvoeren van de opdracht tot personenvervoer van de ambtelijke top van departementen van de Rijksoverheid een taxivergunning nodig is en dat HR, de winnaar van de aanbesteding, daar niet over beschikt. Vragen over vereiste vergunning bij uitvoering van de opdracht hadden voor inschrijving al gesteld moeten worden. Rechtsverwerking.(Rechtbank Den Haag 20 september 2018, C/09/556397 / KG ZA 18/718, ECLI:NL:RBDHA:2018:13211)

Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 45

In de afgelopen week zijn er 3 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Verduidelijking inschrijving (week 45)

De aanbestedende dienst heeft na sluiting van de inschrijving aan alle inschrijvers vragen gesteld. Eiseres betoogt dat er vragen zijn gesteld die hebben geleid tot ontoelaatbaar herstel van de inschrijving, zij vordert een herbeoordeling. De voorzieningenrechter gaat hier niet in mee. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 21 september 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:11619)

Bieding op concessie (week 45)

Connexxion heeft in haar verzoek en ter zitting met name betoogd dat de bieding van EBS op de concessie wat betreft het zogeheten maatwerk niet voldoet aan de eisen neergelegd in de specificaties die ten grondslag zijn gelegd aan de aanbestedingsprocedure die tot de gunning aan EBS heeft geleid. (Voorzieningenrechter College van Beroep voor het bedrijfsleven 1 november 2018, ECLI:NL:CBB:2018:558)