You are here: 

>> Home page 

  |  

Webmail

  |  

Contact

  |  

Interessante websites

  |  

Jurisprudentie

  |

Jurisprudentie

Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 16

In de afgelopen week zijn er 4 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 15

In de afgelopen week zijn er 2 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Belemmering vrij verkeer van goederen? (week 15)

Volgens Sanofi heeft de Staat onrechtmatig jegens Sanofi gehandeld door het RIVM te verplichten Eis 7.2.2 in de ITT op te nemen en om te weigeren het RIVM te instrueren deze eis uit de ITT te verwijderen; daardoor belemmert de Staat op disproportionele wijze het vrij verkeer van goederen en handelt hij discriminerend, met misbruik van recht, in strijd met het motiverings- en willekeurbeginsel en onethisch. (Hof Den Haag 6 maart 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:395)

Uitleg aanbestedingsstukken (week 15)

Assa Abloy baseert haar vorderingen thans uitsluitend nog op de stelling dat de inschrijving van Dormakaba niet voldoet aan de door Waternet gestelde patenteis. Het verweer van Waternet en Dormakaba komt er kort gezegd op neer dat Dormakaba wel aan de patenteis heeft voldaan. In dit verband heeft Waternet onder meer aangevoerd dat de patenteis uitsluitend is gesteld om de zekerheid te hebben dat het aangeboden sluitsysteem uniek is. Volgens Waternet is het patent in de aanbestedingsdocumentatie verder ook niet omschreven omdat zij niet meer wenste dan dat zij beschermd zou worden tegen het inkopen van een mogelijk inbreukmakend systeem. (Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 22 maart 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:1954)

Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 13

In de afgelopen week zijn er 3 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Uitleg criterium ?onomstotelijk bewijs? (week 13)

Boer c.s. leggen aan hun vordering ten grondslag dat de aanbestedingsprocedure op meerdere punten in strijd is met de aanbestedingsrechtelijke beginselen van gelijkheid en transparantie, zodat de aanbesteding ongeldig is en in ieder geval niet op de huidige wijze kan worden voortgezet. Boer c.s. stellen hiertoe onder meer dat de gemeente kwaliteitscriterium 1 niet duidelijk, precies en ondubbelzinnig in de aanbestedingsstukken heeft geformuleerd en de inschrijvingen op dit criterium ook niet besteksconform heeft beoordeeld. (Voorzieningenrechter Rechtbank Gelderland 6 maart 2018, nr. C/05/331602/KG ZA 18-10, ECLI:NL:RBGEL:2018:1157)

Uitleg aanwezigheidseis en effectiviteitskorting (week 13)

Tussen partijen is een geschil gerezen over de inhoud en reikwijdte van een aantal verplichtingen in de na een aanbestedingsprocedure gesloten overeenkomst. BrightContact stelt zich op het standpunt dat de Belastingdienst toerekenbaar tekort geschoten is en nog steeds tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst. (Rechtbank Den Haag 14 maart 2018, nr. C-09-516591-HA ZA 16-977, ECLI:NL:RBDHA:2018:3094)

Inschrijving terecht ongeldig verklaard? (week 13)

Vast staat dat VDM in plaats van met Prijzenblad V04 heeft ingeschreven met Prijzenblad V03 en haar inschrijving om die reden ongeldig is verklaard. De vraag is of GVB in redelijkheid tot deze beslissing heeft kunnen komen. Hiervoor dient te worden beoordeeld of GVB de wijziging van het Prijzenblad op de in de Aanbestedingsleidraad voorgeschreven wijze heeft uitgevoerd en op correcte wijze kenbaar heeft gemaakt aan de potentiŽle inschrijvers. (Rechtbank Amsterdam 22 maart 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:1646)