You are here: 

>> Home page 

  |  

Webmail

  |  

Contact

  |  

Interessante websites

  |  

Jurisprudentie

  |

Jurisprudentie

Gevolgde procedure in strijd met het aanbestedingsrecht (week 50)
Aanbestedingsplicht en vervaltermijn (week 50)
Beoordeling referentieprojecten (week 50)
Toepassing van een financiŽle correctie wegens schending van richtlijn 2004/18 (week 50)
Onrechtmatige kennisvoorsprong (week 50)
Wijze van beoordelen en motivering gunningsbeslissing (week 48)
Aantasting mededinging? (week 48)
Uitleg technische eis (week 48)