You are here: 

>> Home page 

  |  

Webmail

  |  

Contact

  |  

Interessante websites

  |  

Jurisprudentie

  |

Jurisprudentie

Wezenlijke wijziging door aanpassing looptijd raamovereenkomst (week 42)
Geen herstel van ongeldige inschrijving (week 42)
Geen ingrijpen in gesloten concessieovereenkomst (week 42)
Geen onnodige samenvoeging opdrachten (week 42)
(On-)geldigheid inschrijving en beoordeling gunningscriteria (week 42)
Niet-ontvankelijkheid na verstrijken vervaltermijn (week 42)
Aanbestedingsplicht. Aanbestedende dienst. Publiekrechtelijke instelling (week 41)
Uitleg raamovereenkomst (week 41)