You are here: 

>> Home page 

  |  

Webmail

  |  

Contact

  |  

Interessante websites

  |  

Jurisprudentie

  |

Jurisprudentie

Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 38

In de afgelopen week zijn er 5 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken wordt hieronder kort besproken.

Onduidelijkheid over beoordeling gunningscriterium (II) (week 38)

De onderhavige zaak betreft een aanbesteding voor bedrijfskleding. Daarbij ontstaat discussie tussen de partijen over de wijze waarop de reiniging van de testpolo?s had moeten plaatsvinden, en wel of uitsluitend een zogenaamde industriŽle wascyclus mocht worden toegepast om het kleurbehoud te toetsen of dat reiniging ook door middel van een huishoudelijke wascyclus mocht plaatsvinden, zoals de gemeente heeft laten uitvoeren. Daarnaast is in geschil of de gemeente de zogenaamde luminance factor bij haar beoordeling had mogen betrekken. (Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 17 juli 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:5102)

Onduidelijkheid over beoordeling gunningscriterium I (week 38)

De onderhavige zaak betreft een aanbesteding voor bedrijfskleding. Daarbij ontstaat discussie tussen de partijen over de wijze waarop de reiniging van de testpolo?s had moeten plaatsvinden, en wel of uitsluitend een zogenaamde industriŽle wascyclus mocht worden toegepast om het kleurbehoud te toetsen of dat reiniging ook door middel van een huishoudelijke wascyclus mocht plaatsvinden, zoals de gemeente heeft laten uitvoeren. Daarnaast is in geschil of de gemeente de zogenaamde luminance factor bij haar beoordeling had mogen betrekken. (Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 17 juli 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:5101)

Geen eenvoudig herstel (week 38)

Tussen partijen is niet in geschil dat een inschrijver die aangeeft meer zorg dan 5% ?door te contracteren? moet worden uitgesloten van de aanbesteding. Evenmin is in geschil dat Multidag in haar inschrijving heeft aangegeven wel meer dan 5% door te contracteren. De kern van haar betoog is dat dit een fout is en dat Menzis haar in de gelegenheid had moeten stellen deze fout te herstellen. De voorzieningenrechter gaat hier niet in mee. (Hof den Haag 18 september 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2297)

Ontbinding en wezenlijke wijziging (week 38)

FAM handelt in wegenzout. Rijkswaterstaat heeft in april 2017 een openbare Europese aanbestedingsprocedure gehouden voor de levering van wegenzout. In het Programma van Eisen van de aanbesteding staat onder het kopje ?korrelverdeling? vermeld dat de zeeffractie van het wegenzout kleiner dan 0,16 mm ten hoogste 5% mag bedragen. FAM heeft een inschrijving ingediend en heeft de opdracht (voor twee percelen) gegund gekregen. Op 21 en 24 juli 2017 hebben FAM en Rijkswaterstaat twee overeenkomsten gesloten voor de levering van 34.930 respectievelijk 39.400 ton wegenzout voor het strooiseizoen 2017/2018. Het zout voldoet niet en Rijkswaterstaat gaat over tot ontbinding. FAM vordert nakoming van de leveringsovereenkomsten. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 12 september 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:10933)

Uitleg van norm (week 38)

Inschrijvers dienden in te schrijven met een brandstof die voldoet aan de EN 15940 norm. De Gemeente heeft de inschrijving van [naam bedrijf] na ontvangst van nadere informatie ongeldig verklaard. De Gemeente heeft in haar gunningsbeslissing als reden gegeven dat door bijmenging met een reguliere diesel de aangeboden brandstof niet voldoet aan de norm. Partijen twisten over de uitleg van de norm. (Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 24 juli 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:5455)

Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 37

In de afgelopen week zijn er 3 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken wordt hieronder kort besproken.

Beoordeling kwalitatieve criteria (week 37)

In deze zaak klaagt OGD (verliezend inschrijver) over volgens haar evidente fouten en onrechtmatigheden bij de beoordeling van haar inschrijving. Volgens OGD heeft Regio College (aanbestedende dienst) ten onrechte geconcludeerd dat haar inschrijving op de subgunningscriteria Beheerplan en Plan van Aanpak SIAM niet de vereiste minimale 50% van de puntenscore heeft behaald. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 1 februari 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:10390)