Resultaat gericht aanbesteden

Corviant kan een aanbesteding volledig uitvoeren op basis van een vooraf afgesproken prijs